COMPANY / KARIERA

Working at Epstein


Firma Epstein zawsze poszukuje utalentowanych osób, które chciałyby dołączyć do naszego odnoszącego sukcesy i cenionego zespołu.

Mając ponad 200 pracowników na całym świecie w branży architektonicznej, inżynieryjnej, budowlanej, projektowania wnętrz, a także w administracji i wsparciu korporacyjnym, oferujemy wszystkim pracownikom doskonałe zarobki, konkurencyjne pakiety bonusów oraz możliwość rozwoju zawodowego i awansu. Firma Epstein jest dumna z tego, że w 100% należy do pracowników i że skupia się na społeczności poprzez kładzenie nacisku na pracę na rzecz społeczności lokalnej, inicjatywy proekologiczne i projektowanie z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.

Firma Epstein jest pracodawcą zapewniającym równe szanse. Naszą polityką jest oferowanie sprawiedliwych i równych szans zatrudnienia wszystkim osobom, bez względu na wiek, rasę, kolor skóry, wyznanie, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, pochodzenie narodowe, obywatelstwo, status weterana, stan cywilny, uwarunkowania genetyczne, tożsamość płciową, status osoby transpłciowej lub osobistą protekcję lub inne nieistotne czynniki. Firma Epstein zatrudnia i awansuje osoby wyłącznie w oparciu o kwalifikacje danej osoby.Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie.

View Opportunities